Sultan Muhammad V


Sembah tahniah kepada Sultan Muhammad V

Seluruh warga penerbitan Dimensi ingin merafak sembah tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV, Sultan Muhammad V, sempena…Kerajaan Isytihar 24 April Ini Cuti Umum

KUALA LUMPUR- Kerajaan memutuskan 24 April ini sebagai hari kelepasan am tambahan di seluruh negara sempena hari pertabalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V. Ketua…